Red Purple Black

Yazarlık Sözleşmesi

DARULHADİS DERNEĞİ ile WEB SİTESİ YAZARLARI ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME
 
19/ 05/ 2007 Cumartesi günü dernek merkezinde web sitesi yazarlarımızdan Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Prof. Dr. Ahmet Yücel, Doç. Dr. Süleyman Derin ve Doç. Dr. Selahattin Yıldırım arasında gerçekleştirilen toplantıda şu kararlar alınmıştır:

“Dârulhadis İlim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Derneği” web sitesi yayın hayatına devam ettiği müddetçe dernek ve müellifler arasında ahlâkî ve hukûkî  prensiplere riayet edilmelidir.
 
Ayrılmak isteyen taraf 3 ay önce karşı tarafa bilgi verecek, makûl ve meşrû bir sebep göstermeden ayrılmayacaktır.
 
Yazılar halkın ve ilim adamlarının istifade edebilecekleri seviyede sade bir dille profesyonelce hazırlanacaktır.
 
Ücretler sayfa başına (ortalama 300 kelime) 100 ytl olarak yazının teslim edildiği ayın ilk haftası ile son haftası arasında  ödenecektir.
 
Her bir ilim dalı azamî 5 sayfa olacak ve soru-cevap bölümlerinden ücret alınmayacaktır. (Bu madde Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz’un teklifi ile müelliflerin derneğimize hediyesi ve halkımıza bir hizmeti olarak oy birliği ile kararlaştırılmıştır.)
 
Yazıların ileride kitap olarak yayınlanacağı düşüncesinden hareketle mümkün mertebe gündemi takip edip gündem oluşturacak nitelikte orijinal olmasına özen gösterilecektir.
 
Web sitesinde yayınlanan yazılar kitaplık hacme ulaştığında telif hakları derneğe ait olmak üzere seri halinde yayınlanacak, müelliflere telif ücreti ödenmeyip şahıs başına 10 adet kitap verilecektir.

casus telefon
casus teleon
casus telefon