Red Purple Black

Salât-ü Selâm'ın Önemi

Allah Teâlâ kelime-i şehâdette Müslüman olmanın ilk ve temel şartı olarak Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in adının kendi adıyla birlikte zikredilmesini emret­tiği gibi, kendisine karşı yapılmasını istediği itaati O’nun itaatine, kendisine gösterilmesi gereken sevgiyi O’nun sev­gisine ve kedisini ananlara takdir edeceği sevabı da O’na salât ü selâm getirmeye bağlamış ve bir defa salât ü selâm getirene on defa salât edeceğini bildirmiştir.

Allah’ın ve meleklerin sürekli olarak Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e salât etmeleri ve Allah’ın bunu kullarına emretmiş olması salât ü selâmın önemini anlat­mak için yeterlidir. Bundan başka salât ü selâmın başlı başına bir ibadet olması, Allah’ın salât ü selâm getiren kuluna salât etmesi, bu sa­yede dünya ve âhirete dair bütün önemli işlerinin yoluna konulması, kişiyi düşmanlarına karşı koruması, mü’mini olgunlaştırıp imanını kemâle erdiren bir mürşid mesabe­sinde olması, âhirette Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in en yakınında bulunmayı sağlaması, salât ü selâ­mın önemini ortaya koyan boyutlardır. Hz. Ali’den (r.a) gelen şu rivayet bu hususa şahitlik etmektedir:
Allah’ı anmayı unutma endişesi olmasaydı salât ü se­lâm dışında hiçbir şeyle Allah’a yakın olmak istemezdim. Çünkü Re­sû­lül­lah sallallâhu aleyhi ve sellem’i şöyle derken duydum:
“Cebrail şöyle söyledi: Ey Muhammed! Allah (azze ve celle) buyuruyor ki: Kim sana on kere salât getirirse benim gazabımdan güvende olmayı hak etmiştir”
Salât ü selâmın önemi konusunda el-Üklîşî şöyle de­mektedir:
“Allah’ın ve bütün meleklerin kendisine salât ettiği, bunu dünya ve âhirette kendisine en büyük yakınlık (el-kurbetü’l-uzmâ) vesilesi kabul ettiği kişiye salât ü selâm getirmekten daha yüksek bir alem, daha fazla şefaatçı ola­cak bir vesîle ve daha faydalı bir amel var mıdır? O’na salât etmek en büyük nur, asla iflas etmeyecek bir ticaret­tir. Salât ü selâm, evliyânın gece gündüz dilinden düşür­mediği bir virddir. O halde sen de peygamberine daima salât ü selâm getir. Çünkü bu sayede içindeki kirlerden arınırsın. Yaptığın işler tertemiz olur ve arzularının son noktasına varırsın. Kalbinin nuru ışır. Rabbinin rızasını kazanarak o korku ve dehşet gününde güven içinde olur­sun”
Bir amelin büyüklüğü ve önemi, yapıldığında sahibine neler kazandıracağının bilinmesi yanında terk edildiği za­man doğuracağı vebâl ve sorumluluğun büyüklülüğü ile de anlaşılır. Salât ü selâmın önemini anlamak için de onu terk eden kişinin neler kaybedeceğine bakmak gerekecek­tir.

 

casus telefon
casus teleon
casus telefon